Zoăng cao su non

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách
1 Zoăng cao su non 2mm 1,22m x 100m
2 Zoăng cao su non 3mm 1,22m x 41m
3 Zoăng cao su non 4mm 1,22m x 41m