Đinh ghim bông

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách (cái/thùng)
1 Đinh ghim 12 800 cái/thùng
2 Đinh ghim 45 800 cái/thùng
3 Đinh ghim 65 800 cái/thùng