Zoăng cao su xốp

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách
1 Zoăng cao su 25mm 8m/cuộn 50 cuộn/hộp
2 Zoăng cao su 30mm 8m/cuộn 40 cuộn/hộp
3 Zoăng cao su 50mm 8m/cuộn 24 cuộn/hộp