Băng dính bạc vải thủy tinh [Bondtape]

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách
1 Băng dính bạc vải thủy tinh 50 x 25m 50mm x 25m
2 Băng dính bạc vải thủy tinh 50 x 50m 50mm x 50m
3 Băng dính bạc vải thủy tinh 75 x 25m 75mm x 25m
4 Băng dính bạc vải thủy tinh 75 x 50m 75mm x 50m