Bông khoáng kiện Việt Nam

Giá : Liên Hệ

 

STT Sản phẩm Quy cách
1 Bông khoáng kiện T40kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
2 Bông khoáng kiện T50kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
3 Bông khoáng kiện T60kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
4 Bông khoáng kiện T70kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
5 Bông khoáng kiện T80kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
6 Bông khoáng kiện T90kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
7 Bông khoáng kiện T100kg/m3 dày 60mm 1200 x 600 x 50mm – 5 tấm/kiện