Bông thủy tinh ISOKING

Giá : Liên Hệ

STT Sản phẩm Quy cách
1 Bông thủy tinh kiện T64kg/m3 dày 25mm không bạc 1200 x 600 x 25mm – 12 tấm/kiện
2 Bông thủy tinh kiện T64kg/m3 dày 25mm có bạc 1200 x 600 x 25mm – 12 tấm/kiện
3 Bông thủy tinh kiện T64kg/m3 dày 50mm không bạc 1200 x 600 x 50mm – 8 tấm/kiện
Danh mục :