Ống mềm phòng sạch có phím lọc

Giá : Liên Hệ

STT Loại ống Phi (mm) Độ dài (m) Màu sắc Bảo ôn Tỉ trọng(kg/m3) Độ dày (mm)
1 Bảo ôn Phi D100 8 Trắng 24 25
2 Bảo ôn Phi D150 8 Trắng 24 25
3 Bảo ôn Phi D200 8 Trắng 24 25
4 Bảo ôn Phi D250 8 Trắng 24 25
5 Bảo ôn Phi D300 8 Trắng 24 25
6 Bảo ôn Phi D350 8 Trắng 24 25
7 Bảo ôn Phi D400 8 Trắng 24  25