Băng dính bạc [BONDTAPE]

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách
1 Băng dính bạc thường 50  36 cuộn/hộp
2 Băng dính bạc thường 75  24 cuộn/hộp