Dự án

Cung cấp vật tư cho dự án Goertek

Cung cấp vật tư cho dự án Goertek

30/05/2023

Địa điểm: Bắc Ninh, Nghệ An. Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Yoko Onsen Quang Hanh

Cung cấp vật tư cho dự án Yoko Onsen Quang Hanh

30/05/2023

Địa điểm: Quảng Ninh Dịch vụ cung cấp: cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Royal City

Cung cấp vật tư cho dự án Royal City

17/05/2023

Năm: 2013 Địa điểm: Hà Nội. Dịch vụ cung cấp: Cung cấp bảo ôn và vật tư phụ.

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Landmark 81

Cung cấp vật tư cho dự án Landmark 81

17/05/2023

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ  

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Lotte Tây Hồ

Cung cấp vật tư cho dự án Lotte Tây Hồ

17/05/2023

Năm: 2023 Địa điểm: Hà Nội Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ.

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Khách sạn Mariott

Cung cấp vật tư cho dự án Khách sạn Mariott

24/11/2021

Địa điểm: Hà Nội Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật liệu bảo ôn, vật tư phụ  

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án trụ sở Bộ Công An

Cung cấp vật tư cho dự án trụ sở Bộ Công An

24/11/2021

Địa điểm: Hà Nội Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ.

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Bảo tàng Hà Nội

Cung cấp vật tư cho dự án Bảo tàng Hà Nội

24/11/2021

Địa điểm: Hà Nội Dịch vụ cung cấp: Cung cấp vật tư bảo ôn, vật tư phụ …  

Xem thêm
Cung cấp vật tư cho dự án Viện Kiểm Sát

Cung cấp vật tư cho dự án Viện Kiểm Sát

24/11/2021

Địa điểm: Hà Nội Dịch vụ cung cấp: Cung cấp bông khoáng Dragon, vật tư bảo ôn, vật tư phụ…  

Xem thêm