Cao su đặc

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Quy cách
1 Cao su đặc 2mm 1m x 12m  x 2mm
2 Cao su đặc 3mm 1m x  9m   x 3mm
3 Cao su đặc 5mm 1m x  5m   x 5mm
4 Cao su đặc 8mm 1m x  3m   x 8mm
5 Cao su đặc 10mm 1m x 2,5m x 10mm