Bông khoáng kiện G&L

Giá : Liên Hệ

STT Sản phẩm Quy cách
1 Bông khoáng kiện T40kg/m3 dày 75mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
2 Bông khoáng kiện T80kg/m3 dày 65mm 1200 x 600 x 65mm – 6 tấm/kiện
3   Bông khoáng kiện T100kg/m3 dày 50mm 1200 x 600 x 50mm – 6 tấm/kiện
Danh mục :