Mút phẳng tiêu âm

Giá : Liên Hệ

STT Tên sản phẩm Tỷ trọng (kg/m3) ĐVT Quy cách
1 Mút phẳng tiêu âm 1cm 15 Tấm Độ dày: 1-5cm

Kích thước 1,5mx1,9m / 1,6mx2m

Màu sắc: xám, vàng, trắng

2 Mút phẳng tiêu âm 2cm 15 Tấm
3 Mút phẳng tiêu âm 3cm 15 Tấm
4 Mút phẳng tiêu âm 4cm 15 Tấm
5 Mút phẳng tiêu âm 5cm 15 Tấm
6 Mút phẳng tiêu âm cứng 1cm 25 Tấm
7 Mút phẳng tiêu âm mềm 1cm 30 Tấm
8 Mút phẳng tiêu âm cứng 1cm 35 Tấm