Bông thủy tinh cuộn ORD

Giá : Liên Hệ

STT Sản phẩm Quy cách
1 BTTC T12kg/m3 dày 50mm có bạc, bao trắng 1200 x 30000 x 50mm (36m2/cuộn)
2 BTTC T16kg/m3 dày 75mm có bạc 1200 x 15000 x 75mm (18m2/cuộn)
3 BTTC T16kg/m3 dày 75mm không bạc 1200 x 15000 x 75mm (18m2/cuộn)
4 BTTC T16kg/m3 dày 100mm có bạc 1200 x 10000 x 100mm
5 BTTC T16kg/m3 dày 100mm không bạc 1200 x 10000 x 100mm
6 BTTC T18kg/m3 dày 75mm không bạc 1200 x 15000 x 75mm
7 BTTC T24kg/m3 dày 50mm có bạc 1200 x 20000 x 50mm
8 BTTC T24kg/m3 dày 50mm không bạc 1200 x 20000 x 50mm
9 BTTC T24kg/m3 dày 75mm có bạc 1200 x 20000 x 50mm
10 BTTC T32kg/m3 dày 25mm có bạc 1200 x 20000 x 25mm
11 BTTC T32kg/m3 dày 25mm không bạc 1200 x 20000 x 25mm
12 BTTC T32kg/m3 dày 50mm có bạc 1200 x 15000 x 50mm
13 BTTC T32kg/m3 dày 50mm có bạc, bao trắng 1200 x 15000 x 50mm