Bông thủy tinh cuộn HUAMEI

Giá : Liên Hệ

STT Sản phẩm Quy cách
1 BTTC T16kg/m3 dày 50mm có bạc 1200 x 20000 x 50mm (24m2/cuộn)
2 BTTC T16kg/m3 dày 50mm không bạc 1200 x 20000 x 50mm (24m2/cuộn)
3 BTTC T32kg/m3 dày 25mm không bạc 1200 x 20000 x 25mm
4 BTTC T32kg/m3 dày 25mm có bạc 1200 x 20000 x 25mm
Danh mục :