Bông gốm tấm LUYANG

Giá : Liên Hệ

      STT Sản phẩm Quy cách
1 Bông gốm cuộn 8P dày 25mm 1260 độ C 7200 x 610 x 25mm
2 Bông gốm cuộn 8P dày 50mm 1260 độ C 3600 x 610 x 50mm
3 Bông gốm tấm T280kg/m3 dày 25mm 4 tấm/hộp
4 Bông gốm tấm T280kg/m3 dày 25mm 1260 độ C 8 tấm/hộp
5 Bông gốm rời 1430 độ 10 kg/hộp