Bông thủy tinh cuộn ISOKING

Giá : Liên Hệ

STT Sản phẩm Quy cách
1 BTTC T12kg/m3 có bạc 1200 x 20000 x 50mm
1200 x 30000 x 50mm
2 BTTC T12kg/m3 dày 50mm không bạc 1200 x 30000 x 50mm (36m2/cuộn)
3 BTTC T16kg/m3 dày 50mm có bạc 1200 x 15000 x 50mm
4 BTTC T32kg/m3 dày 25mm có bạc 1200 x 20000 x 25mm
5 BTTC T32kg/m3 dày 25mm không bạc 1200 x 20000 x 25mm
6 BTTC T32kg/m3 dày 50mm có bạc 1200 x 15000 x 50mm
7 BTTC T48kg/m3 dày 50mm không bạc  1200 x 75000 x 50mm
Danh mục :